Porady

„Śmierć nie puka i nie pyta... Ona przychodzi nagle i wprowadza w nasze życie chaos, w którym ciężko się odnaleźć…”

Nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany na odejście bliskiej osoby, dlatego poniżej przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, jak postępować.

porady - zakład pogrzebowy
Jarosiewicz Pogrzeby

Gdy zgon nastąpił w domu:

  • Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego, który po oględzinach osoby zmarłej wyda kartę zgonu.
  •  Jeżeli zgon nastąpi w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerem 999 lub 112. Ten również wystawi kartę zgonu.
  •  Skontaktować się z naszym Zakładem Pogrzebowym poprzez numer całodobowy:          788-18-13-13. Po przyjęciu zlecenia, nasi pracownicy przyjadą po osobę zmarłą i przewiozą ciało do chłodni.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu:

  • Kartę zgonu wydaje lekarz.
  • Skontaktować się z naszym Zakładem Pogrzebowym.

Gdy zgon nastąpił w miejscu publicznym lub w wyniku wypadku:

  • Jeśli zgon nastąpił w miejscu publicznym, w wyniku wypadku, to na wniosek prokuratora ciało osoby zmarłej przewożone jest do Zakładu Medycyny Sądowej.
zgon w szpitalu - zakład pogrzebowy wola
dokumenty pogrzebowe

Dokumenty niezbędne przy załatwianiu pogrzebu w zakładzie pogrzebowym:

  •  karta zgonu wypisana przez lekarza,
  • akty zgonu,
  • ostatni odcinek emerytury lub renty / legitymacja emeryta rencisty.

Formalności pogrzebowe:

Jeżeli wybiorą Państwo usługi naszego Zakładu Pogrzebowego gwarantujemy, że zajmiemy się załatwieniem wszelkich spraw urzędowych. W tym celu należy zgłosić się do nas ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W Zakładzie zostaną omówione szczegóły związane z formalnościami oraz samą ceremonią pogrzebową. Zajmiemy się także wyrobieniem w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu, po uprzednim upoważnieniu naszego pracownika przez rodzinę zmarłego. Załatwiamy również formalności w zarządzie cmentarza i kościoła oraz przeprowadzimy procedurę zwrotu zasiłku pogrzebowego.
formalności pogrzebowe
środki na organizację pogrzebu

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie ubezpieczonej. Obecnie wynosi on 4000 zł (kwota ustalona w marcu 2011 roku). Dla wygody rodziny zmarłego formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.

Potrzebujesz pomocy przy organizacji pochówku? Zadzwoń do Nas

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

• karta zgonu wystawiona przez lekarza,
• dowód osobisty osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS, MSW, WBE, KRUS:

• akt zgonu,
• legitymacja ubezpieczonego
• faktura za usługę pogrzebową (wystawiana przez zakład pogrzebowy),
• PESEL osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki.